• Ondernemen
  • Plannen
  • Samenwerken
  • Creëren
  • Presenteren
  • Reflecteren
  • Verantwoorden

Even voorstellen.... onze groepen!

Op de Waterval werken we met stamgroepen. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden en leerjaren bij elkaar in de groep zitten. Dit schooljaar hebben we de volgende groepen en stamgroepleerkrachten:

Groep 1 en 2:
* Zwanen (Ada Delis en Ashley van der Bent)
* Kikkers (Ashley van der Bent en Ite Schouten)
Groep 3 en 4:
* IJsberen (Natasja van Dam-Borst en Charelle van der Lans)
* Zeehonden (Britt Overwijk en Josje van der Giezen)
Groep 5 en 6:
* Dolfijnen (Kelsey Vreeken en Merel van der Horst)
Groep 7 en 8
* Pelikanen (Rita Herouvim en Suzanne van der Horst)
* Zeeleeuwen (Toos Colombon en Beatriz Rodewijk)

Het bijzondere aan stamgroepen is dat de rol van kinderen elk jaar verandert omdat zij het ene jaar de jongste zijn en het andere jaar de oudste. Zij doen hierdoor belangrijke sociale ervaringen op. De stamgroepleerkrachten begeleiden de kinderen bij dit leerproces. Binnen de stamgroep is niet alleen het samen leren, maar ook het samen werken en samen leven belangrijk. Binnen de stamgroep wordt geleefd op basis van regels, afspraken, normen en waarden.

Er worden ook stamgroepoverstijgende activiteiten georganiseerd, zoals onder andere de vieringen met de hele school en diverse activiteiten bij projecten.

Onderwijs aan begaafde leerlingen

De Waterval biedt verschillende mogelijkheden voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. In de stamgroep is verrijkingsmateriaal aanwezig en sinds een aantal jaar werken we met de Rekentijgers. Dit is een uitdagende methode voor kinderen die een talent voor rekenen hebben en over voldoende leesvaardigheid beschikken. Sinds 2013 werken we ook met een plusklas: de Orka’s. Bij de Orka’s wordt wekelijks gewerkt aan boeiende onderwerpen en staan leren leren en zelfverantwoordelijk leren centraal. De Orka’s komen iedere week bij elkaar en op die manier ervaren ze zowel de sociale uitdaging in de stamgroep als de cognitieve uitdaging bij de Orka’s.

Zowel de Rekentijgers als de Orka’s staan onder leiding van een specialist begaafdheid.