• Ondernemen
  • Plannen
  • Samenwerken
  • Creëren
  • Presenteren
  • Reflecteren
  • Verantwoorden

Schoolgids en inspectierapport

SCHOOLGIDS

Alle informatie over onze school is terug te vinden in de schoolgids. De Schoolgids is hier te downloaden of af te halen op school.

INSPECTIERAPPORT

Jenaplanschool De Waterval heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie van het onderwijs handhaaft het basisarrangement. Het complete rapport is hier te downloaden.