• Ondernemen
  • Plannen
  • Samenwerken
  • Creëren
  • Presenteren
  • Reflecteren
  • Verantwoorden

Grote viering

De kinderen laten in de viering zien wat hen bezig houdt.

Start 13.45 uur.