• Ondernemen
  • Plannen
  • Samenwerken
  • Creëren
  • Presenteren
  • Reflecteren
  • Verantwoorden

Ouderbedankviering

De kinderen bedanken de ouders voor alle ouderhulp van afgelopen jaar.

Start 13.45 uur.