• Ondernemen
  • Plannen
  • Samenwerken
  • Creëren
  • Presenteren
  • Reflecteren
  • Verantwoorden

30 en 31 januari wederom staking in het onderwijs

De staking van 6 november heeft helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd. Op 30 en 31 januari wordt er wederom gestaakt met als doel een eerlijk salaris en minder werkdruk. Vakbonden en werkgevers eisten voor de zomer al een noodpakket van ruim 420 miljoen euro voor het primair- en voortgezet onderwijs. Dit als eerste stap naar een brede investering in het hele onderwijs, dus ook voor het mbo en hoger onderwijs. Maar tijdens de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet helemaal niet wil investeren in onderwijs.