• Ondernemen
  • Plannen
  • Samenwerken
  • Creëren
  • Presenteren
  • Reflecteren
  • Verantwoorden

Fase 2 groene schoolplein beetje dichterbij

We zijn weer een stuk dichterbij de start van het groene schoolplein – fase 2. Vorige week mochten juf Ashley, juf Lindsay en Eric (werkgroep fondsenwerving) dit prachtige bedrag in ontvangst nemen van het Schipholfonds.