• Ondernemen
  • Plannen
  • Samenwerken
  • Creëren
  • Presenteren
  • Reflecteren
  • Verantwoorden

Warrrrmmm….dus wij leren buiten

Wat doe je als het binnen erg warm is en de concentratie daardoor best ver te zoeken is? Je zoekt een plekje op in de schaduw en gaat in de frisse lucht (zuurstof!) aan het werk.Op de buik kunnen de kinderen zich ook nog eens beter concentreren. Hun blik is immers direct op het boek gericht. De IJsberen vonden het erg fijn om op deze manier hun taken af te kunnen maken!