• Alle activiteiten delen wij met ouders en leerlingen via Social Schools

Hoe werkt Jenaplanonderwijs in de praktijk?

Het Jenaplanonderwijs kent geen klassen, maar stamgroepen, waarin kinderen zitten uit twee of drie verschillende jaargangen. Zo ervaren ze de rol van jongste (eventueel middelste) en oudste met alle verantwoordelijkheden en vaardigheden die daarbij komen kijken. Elke stamgroep heeft een eigen ruimte, waar de kinderen zelf verantwoordelijk voor zijn. Ook zijn er vrije ruimtes zoals een tussenlokaal waar de kinderen zelfstandig aan een taak kunnen werken.

In Jenaplanonderwijs wordt naast het behalen van de standaard leerdoelen veel nadruk gelegd op de ontwikkeling van creatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een vast weekschema, waarin onder andere de vier basiselementen gesprek, spel, werk en viering zijn opgenomen. Uiteraard wordt daarbij gelet op een goede afwisseling van inspanning en ontspanning.

 

Daarnaast wordt er veel gewerkt aan de hand van thema’s, die ook door de kinderen zelf aangedragen kunnen worden. Door de sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden die kinderen zo verkrijgen, leren zij goed samenwerken en krijgen ze een sterk zelfbeeld. Ondanks het gebrek aan “traditioneel klassikaal onderwijs”, is er een duidelijke structuur, waarbij geborgenheid en huiselijkheid veel aandacht krijgen.

Wil je weten hoe wij dat doen op school? Kom dan gewoon eens langs voor een vrijblijvende kennismaking!