• Ondernemen
  • Plannen
  • Samenwerken
  • Creëren
  • Presenteren
  • Reflecteren
  • Verantwoorden

Jenaplanonderwijs

Er is een tijd geweest dat Jenaplanscholen ook wel Jena-van-plan scholen werden genoemd. Die tijd ligt gelukkig ver achter ons. Jenaplanonderwijs is niet vrijblijvend. Het is onderwijs waar structuur in zit en waar alle gestelde leerdoelen behaald worden. Maar het is zo veel meer dan dat!

Wij vinden het belangrijk dat kinderen naast schoolse vaardigheden zoals rekenen en schrijven, nog veel meer leren. Belangrijke vaardigheden waar ze later veel aan zullen hebben, zoals presenteren, plannen en samenwerken. Maar ook verantwoordelijkheid nemen en reflecteren over hun eigen werk.

Daarnaast krijgt het sociale aspect op school veel aandacht. Zoals Peter Petersen (grondlegger van het Jenaplanonderwijs) al stelde, is de school de maatschappij in het klein en dus een uitermate geschikte omgeving om onderlinge verschillen te leren respecteren en waarderen!