• Ondernemen
  • Plannen
  • Samenwerken
  • Creëren
  • Presenteren
  • Reflecteren
  • Verantwoorden

Onze school

Natuurlijk gelden op onze school de wettelijk voorgeschreven kerndoelen van het basisonderwijs. Maar naast “schoolse kennis” leren kinderen op De Waterval nog veel meer. Belangrijke vaardigheden waar ze later veel aan zullen hebben. Die vaardigheden hebben we onderverdeeld in de zeven essenties van het Jenaplanonderwijs: ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden.

Doeltreffend leren neemt een belangrijke plaats in binnen onze school. Van nature leren kinderen graag en veel. Op school moet een kind “leren leren” dat wil zeggen op een doeltreffende manier zijn geheugen aanspreken. Dat gaat niet voor ieder kind op dezelfde manier. Sommen maken in een schriftje of de jaartallen uit de geschiedenis uit je hoofd leren, werkt voor veel kinderen niet. Door de stof  te “doorleven” blijft het vaak veel beter hangen. Dat is de reden dat wereldoriëntatie een grote rol speelt binnen ons onderwijs.

Ongemerkt wordt tijdens alle projecten, kringgesprekken, vieringen en andere onderdelen van ons onderwijs ook een beroep gedaan op de zeven essenties. Zo worden kinderen voorbereid op het middelbaar onderwijs en hun latere loopbaan, waar ze veel profijt zullen hebben van deze vaardigheden. Wil je weten hoe we dat doen? De beste manier om daar achter te komen is om gewoon eens te komen kijken op De Waterval!