• Ondernemen
  • Plannen
  • Samenwerken
  • Creëren
  • Presenteren
  • Reflecteren
  • Verantwoorden

Organisatie van De Waterval

De Waterval heeft een bestuur en een medezeggenschapsraad (MR) en is als Stichting Jenaplanscholen Bollenstreek (SJB) aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV). Ouders en hun (vrijwillige) bijdrage vormen een belangrijk onderdeel van onze school. Wij nodigen ouders uit om deel te nemen aan diverse werkgroepen, als overblijfouder, bij het begeleiden van uitjes en nog veel meer.

Roos van Nobelen Intern begeleider

Floris van der Klein
Directeur

Statuten SJB

Huishoudelijk Reglement

Organogram

Bestuursverslag