• Ondernemen
  • Plannen
  • Samenwerken
  • Creëren
  • Presenteren
  • Reflecteren
  • Verantwoorden

Overblijven op De Waterval

Voorheen werkten wij met een continurooster. Inmiddels wordt de overblijf gedaan door een professionele organisatie (tegen betaling) maar blijft nog steeds ruim 95% van de kinderen op school eten. Dit bevordert de sfeer in de groep en maakt het mogelijk om inspanning en ontspanning gedurende de dag goed te verdelen. Dat komt de rust in de groep ten goede en zo kan de lestijd effectiever gebruikt worden.

De zogenaamde Tussenschoolse Opvang (TSO) op onze school wordt verzorgd door De Kindervilla Wereld. Een aantal vaste medewerkers van De Kindervilla Wereld verzorgt samen met een aantal vrijwilligers van De Waterval de opvang. De groepen 3 t/m 8 eten van 11.45 tot 12.00 uur en spelen daarna een half uur buiten. De groepen 1 en 2 gaan om 12.15 uur eten en spelen daarna op het plein tot 13.00 uur.