• Ondernemen
  • Plannen
  • Samenwerken
  • Creëren
  • Presenteren
  • Reflecteren
  • Verantwoorden

Rooster

De schooltijden voor alle groepen zijn als volgt:
Maandag      8.30 – 14.30 uur
Dinsdag        8.30 – 14.30 uur
Woensdag    8.30 – 12.15 uur
Donderdag   8.30 – 14.30 uur
Vrijdag          8.30 – 14.30 uur

De groepen zijn open vanaf 8.00 uur, toezicht door de stamgroepleerkracht is er van 8:20-14:40 uur.
De groepen eten in hun eigen lokaal met de stamgroepleerkracht. Groep 3 t/m 8 eet van 11:45-12:00 uur en heeft daarna een half uur pauze onder toezicht van overblijfouders. Groep 1 en 2 eet van 12:15-12:30 uur en heeft daarna een half uur pauze onder toezicht van overblijfouders.

Muziekles

Muziekles wordt gegeven door Jacqueline Tromp aan de onder- en middenbouw op donderdag.

Kanjertraining

Onze school is gecertificeerd als “Kanjerschool”. Dat betekent dat in alle groepen wordt gewerkt met Kanjertraining. Dit gebeurt uiteraard speels en op het niveau van de groep. Kanjertraining is een goedgekeurd anti-pestprogramma en geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Dat heeft zijn uitwerking in en buiten de groep.