Welkom op De Waterval

  • Alle activiteiten delen wij met ouders en leerlingen via Social Schools

Home

Jenaplan onderwijs in een notendop

Bij Jenaplanbasisschool De Waterval staat de ontwikkeling van het kind centraal. Wij leggen nadruk op zowel academische prestaties als de persoonlijke, sociale en emotionele groei van elk kind. Onze school biedt een veilige en stimulerende omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontdekken. Als je op zoek bent naar een basisschool die deze waarden onderschrijft, nodigen we je graag uit om langs te komen en de unieke sfeer van onze school zelf te ervaren.

 

De visie

De Waterval is een leer- en werkgemeenschap waar procesgericht de voorwaarden worden geschapen voor kinderen om regie te krijgen op hun eigen leren en leven waar vanuit zij een bewuste, positieve invloed uitoefenen op de toekomst voor zichzelf, de ander en de wereld

 

Wil je een virtuele rondleiding?

 

wat zeggen onze leerlingen?

 

hoe ziet ons team er uit?

Onze onderwijsvisie is gebaseerd op de principes van het Jenaplanonderwijs. Dit betekent dat kinderen in stamgroepen werken, waarin verschillende leeftijden samen leren. Deze opzet bevordert onderlinge samenwerking, verantwoordelijkheid en wederzijds respect. Door het werken in stamgroepen leren kinderen niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar, wat bijdraagt aan een rijkere leerervaring.

Het onderwijsprogramma bij De Waterval is thematisch ingericht. Dit betekent dat kinderen werken aan onderwerpen die aansluiten bij hun interesses en belevingswereld. Hierdoor wordt hun betrokkenheid vergroot en hun nieuwsgierigheid gestimuleerd. We wisselen af tussen vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering. Dit zorgt voor een gevarieerd en evenwichtig leerproces waarin zowel cognitieve als creatieve vaardigheden aan bod komen.

Naast de reguliere lessen besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen, en dat ze leren omgaan met hun eigen emoties en die van anderen. Dit komt tot uiting in onze dagelijkse routines, zoals kringgesprekken en gezamenlijke activiteiten, maar ook in onze individuele benadering van elk kind.

Ouders spelen een essentiële rol in ons onderwijs. We hechten veel waarde aan een goede samenwerking en communicatie tussen school en thuis. Ouders worden actief betrokken bij schoolactiviteiten en zijn altijd welkom om mee te denken en te helpen.

Bij Jenaplanbasisschool De Waterval streven we ernaar om elk kind te helpen opgroeien tot een evenwichtige, zelfstandige en creatieve persoon. Als je op zoek bent naar een basisschool die deze waarden onderschrijft, nodigen we je graag uit om langs te komen en de unieke sfeer van onze school zelf te ervaren.

Home