• Alle activiteiten delen wij met ouders en leerlingen via Social Schools

Tussenschoolse Opvang

Wij werken met een continurooster. Dit  betekent dat de kinderen tussen de middag op school eten en daarna onder begeleiding buiten spelen. Spel is één van de Jenaplan basisactiviteiten. Dit bevordert de sfeer in de groep en maakt het mogelijk om inspanning en ontspanning gedurende de dag goed te verdelen. Dat komt de rust in de groep ten goede en zo kan de lestijd effectiever gebruikt worden.

De zogenaamde Tussenschoolse Opvang (TSO) op onze school wordt verzorgd door onze eigen leerkrachten. Dit heeft als grote voordeel dat zij alle kinderen kennen waardoor veiligheid en plezier worden gewaarborgd.  De groepen 3 t/m 8 eten van 11.45 tot 12.00 uur en spelen daarna een half uur buiten. De groepen 1 en 2 gaan om 12.00 uur eten en spelen daarna een half uur op het plein tot 13.00 uur.