• Alle activiteiten delen wij met ouders en leerlingen via Social Schools

De Waterval is een erkende Jenaplanschool en is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV). Maar wat houdt dat in?

Binnen het Jenaplanonderwijs staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind voorop. Peter Petersen  (grondlegger van het Jenaplanonderwijs) stelde de volgende eigenschappen centraal: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect, sociale vaardigheden en creativiteit. De ruim 200 Jenaplanscholen in Nederland hebben gezamenlijk 20 basisprincipes geformuleerd die het vertrekpunt vormen van ons onderwijs. Vanuit die basisprincipes zijn de volgende 6 kwaliteitscriteria ontstaan.

Jenaplanscholen werken:

  • Ervaringsgericht
  • Ontwikkelingsgericht
  • Wereldoriënterend
  • Kritisch
  • Coöperatief
  • Zin-zoekend

Ervaringsgericht
Binnen het Jenaplanonderwijs vinden wij het belangrijk dat kinderen leren door middel van ervaren. Door dingen te ervaren raken ze enthousiast en gemotiveerd om te leren over dat geen wat er om zich heen gebeurt.

Ontwikkelingsgericht
Hiermee wil het Jenaplanonderwijs bereiken dat kinderen zich ontwikkelen op het gebied van competenties in de breedste zin van het woord. Het verleggen van hun grenzen. Dit houdt onder andere in dat ze leren hoe ze moeten leren, dat ze activiteiten doen die de ontwikkeling stimuleren en laat groeien. Belangrijk voor de school is hierbij goed doordachte leerstof en het inrichten van situaties waarbij deze ontwikkeling mogelijk is.

Wereldoriënterend
Het uitgangspunt hierbij is het ontdekkend en onderzoekend bezig zijn. Dit gebeurt vaak in een projectvorm. Leerlingen luisteren naar, werken en spelen met verhalen, gaan vragen stellen en zoeken zelf de antwoorden. Zo wordt de wereld steeds ruimer voor het kind en wordt de meningsvorming gestimuleerd.

Kritisch
Jenaplanonderwijs stimuleert kinderen om kritisch te denken. Kritisch naar zichzelf, naar anderen, naar de samenleving. Zo willen ze werken aan een humane en ecologische duurzame samenleving.

Coöperatief
Jenaplanonderwijs is gericht op het samen werken, samen spelen, samen beslissen, zorg dragen voor elkaar. Dit niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de ouders. Uitgangspunt is: leren is sociaal leren, samen problemen oplossen, samen evalueren en samen door middel van diverse vormen communiceren.

Zin-Zoekend
Dit is het samen denken over “zin” vragen. Religieus en niet religieus. Dit samen denken kan door middel van luisteren naar verhalen, gedichten, muziek en dergelijke, maar kan ook door middel van actiever handelen. Door je in te zetten voor anderen, op zoek te gaan naar wat je precies wilt.